STRONA GŁÓWNA

SKŁAD TARCICY TARTAK  TELEYKO

KONTAKT

NASZE PRODUKTY

  1. pl
  2. en

PROJEKTY UE

TELEYKO

AKTUALNOŚCI

 

 

PROJEKTY UNIJNE

 

 

 

 

 

 

 

Firma TELEYKO

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich:

,,Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa TELEYKO Tadeusz Telejko poprzez udoskonalenie procesu produkcji tarcicy”

 

 

 

Krótki opis projektu:

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie procesu produkcyjno-sprzedażowego (innowacja wiodąca) w wyniku którego powstanie ulepszony produkt tarcicy (innowacja produktowa uzupełniająca). W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
1. Budowa magazynu do przechowywania tarcicy.

2. Zakup wózka widłowego.

3. Zakup pozostałych maszyn do produkcji ulepszonej tarcicy (elementy produkcyjne).

4. Zakup i wdrożenie systemu do wizyjnego pomiaru tarcicy (automatyczny system pomiaru
- element produkcyjny).

5. Zakup licencji do bazy woodbase.eu (element sprzedażowy).

6. Wdrożenie i zintegrowanie systemu pomiarowo-magazynowego WOODBASE do portalu sprzedaży internetowej tarcicy dla branży związanej z drewnem (element sprzedażowy).

Cel główny projektu Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Firmy TELEYKO TADEUSZ TELEJKO poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu produkcyjno-sprzedażowego ulepszonego produktu tarcicy.

W ramach projektu przyjęto następujące cele szczegółowe:

a) podniesienie konkurencyjności i wydajności pracy przedsiębiorstwa Firmy Teleyko Tadeusz Telejko poprzez uzyskanie produktu ulepszonej tarcicy w wyniku zmian procesu jej wytwarzania (innowacja procesowa)

b) zapewnienie skutecznego popytu poprzez zastosowanie nowych metod sprzedaży (innowacja marketingowa) i wejścia na nowe rynki

c) Zatrudnienie dwóch pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach w celu zapewnienia właściwej obsługi popytu i płynności zamówień na ulepszony produkt tarcicy.

 

 

 

W związku z postępowaniem 01/01/2016 na udzielenie zamówienia nabudowę magazynu do składowania i konfekcjonowania drewnazawiadamiamy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 
Firma LE.KO Sp. z o.o.
Lubnicko 23B
66-200 Świebodzin
NIP 9271934392, regon 360138975.
Wyłoniony wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów-100.
W odpowiedzi na wyżej wskazane zapytanie do składania ofert wpłynęła jedna oferta.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się  w załączniku:
Zawiadomienie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania 01/01/2016 „Budowa magazynu do składowania i konfekcjonowania drewna”. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo poniżej.

________________________________________________________________________________________________________________________
Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania 02/02/2016 „Dostawa wózka widłowego”. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdąPaństwo poniżej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z postępowaniem  02/02/2016 na udzielenie zamówienia na dostawę wózka widłowego zawiadamiamy, że wybrano najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 
TOOLMEX TRUCK Sp. zo.o.
Szydłowiec  u. Metalowa 7b
Wyłoniony wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów-100.
W odpowiedzi na wyżej wskazane zapytanie do składania ofert wpłynęła jedna oferta.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się  w załączniku